De Studio

 

Ruimte

Kwaliteit van de ruimte is een fantastisch doel om voor te werken. Architectuur van het landschap en de ruimtelijke kwaliteit van de stad hebben een indringende invloed op ieders bestaan. Ruimtelijke kwaliteit is een kwetsbaar onderwerp omdat de waan van de dag, geld en middelen veelal de belangrijkste sturende ingrediënten zijn. De resultaten voor de architectuur van het landschap en de ruimtelijke kwaliteit van de stad zijn van onschatbare waarde voor iedereen en niet in geld uit te drukken. Ze zijn een van de essenties van onze identiteit.

Europe at Night

black marble/ NASA

Ontwikkeling

Als we naar het huidige maatschappelijk krachtenveld kijken dan kunnen we concluderen dat veel nieuwe ontwikkelingen tot stilstand zijn gekomen. Europa is getroffen door de economische neergang die niet alleen hier woedt maar ook in de Verenigde Staten en Azie (Japan, India en China). De wereldeconomie moet weer worden aangezwengeld.

De kwaliteiten van Europa zijn haar eeuwenoude Europese cultuur, arbeidsethos, interessante stedelijke netwerken en unieke regio’s met verschillende landschappen en natuurgebieden. Europa heeft een zeer interessant kennis- en infrastructureel netwerk. Europa blijft op de wereldmarkt een kennis- en stedelijke netwerkeconomie. Het Europees stedelijk netwerk transformeert waarvoor steden en regio’s de concurrentiestrijd met elkaar aan gaan. In het netwerk gaat het om het aantrekken van kennis, economische bedrijvigheid en leefkwaliteit. Sommige steden en regio’s zullen in de concurrentie strijd ten onder gaan anderen zullen floreren. 50 Jaar geleden ging het vooral om de netwerken op het niveau van nationale staten. Staten vervagen en de regio’s worden belangrijker. In de afgelopen decennia is die ontwikkeling van het Europees stedennetwerk zichtbaar geworden en dat zal zich doorzetten. Voor de ontwikkeling van het netwerk zijn interessante stadscentra nodig, een goed infrastructureel netwerk, knooppunten met nieuwe economie en fraaie woon- en werkomgevingen.

Toekomstige ontwikkelingen focussen zich op het uitbouwen van een sterk Europees stedelijke netwerk met alle onderdelen die daar bij horen. Dat kan voor iedere stad en iedere regio een andere accent en aanpak betekenen. Zo ligt in de regio Parijs het zwaartepunt bij de transformatie van de banlieu. Het centrum van de stad heeft al voldoende kwaliteit en allure. Naast steden of conglomeraties die aangepakt worden, speelt het infrastructureel netwerk een sleutelrol. Voor het landschap geld dat de productie van voedsel in Europa met steeds minder landbouwgrond kan worden veiliggesteld. Het wordt daar geproduceerd waar het het goedkoopste is. Het landschap wordt naast producent van voedsel ook producent van energie. Het landschap behoeft daarom steeds minder onderhoud. Er komt steeds meer ruimte voor natuur en recreatie. Als gevolg hiervan krimpen de rurale samenlevingen in het Europese landschap. Veranderingen in het klimaat leiden tot een andere aanpak van de water- en droogteproblematiek. Het Europese landschap wordt steeds minder intensief bewerkt omdat grote delen steeds minder van belang zijn voor productie. Het Europese landschap dat zichzelf kan onderhouden met meer ruimte voor natuur en water heeft de toekomst.

 

Landschapsarchitectuur

De landschapsarchitect van de toekomst is een specialist die de impact van maatschappelijke veranderingen, economie en ruimtelijke ordening kan verbinden met de consequenties voor het landschap. Het is een consultant die de potenties van het landschap kan vertalen naar maatschappelijke en economische doelen. Het is een dermate gespecialiseerd beroep, afhankelijk van de economie, dat ze niet in bedrijven georganiseerd kan worden maar in samenwerkende studio’s. Er wordt samengewerkt met de: journalist, architect, econometrist, civiel-technicus, botanicus, beplantingsdeskundige, geoloog, stads-socioloog, psycholoog, mobiliteitsdeskundige, aannemer, stedenbouwkundige, bouwkundige, politicus, bestuurder, recreatie-deskundige, historicus, communicatie-deskundige of trendwatcher.

De stijlen van architectuur en producten (brands) zijn nu door de wereldwijde invloed van up to date kennis van nieuwe trends, eclectisch en veel minder regionaal geworteld. Brands blijven gekoppeld aan mensen die zich laten beïnvloeden door hun achtergrond en nieuwe invloeden. De architectuur heeft die ontwikkeling al gemaakt en zo zal het ook met de landschapsarchitectuur gaan. De ruimte wordt ingedeeld, verhandeld, verkaveld of anderszins aangepast voor en door mensen. Dat is de markt voor de ontwerpende adviserende ruimtelijke vakken. Advies genereert toegevoegde waarde en inkomen. Toegevoegde waarde en inkomen is de basis voor de adviesmarkt. De toegevoegde waarde heeft esthetische, economische, organisatorische, ecologische, sociale, psychologische aspecten. De landschapsarchitect en urban planner focussen zich op die toegevoegde de waarde.