Team

Organisatie en studio

Vanro2ij heeft als organisatie het principe van de studio. Landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen en anderen die te maken hebben met kwaliteit van de ruimte werken samen in studio’s. De filmindustrie is een prachtig voorbeeld. Er worden films gemaakt op steeds andere locaties. Het zijn losse opeenvolgende producties die afzonderlijk van elkaar worden afgerond.De structuur van de studio is die van een omgekeerde hiërarchische boomstructuur met de takken naar beneden. Het gaat om de group effort waarbij mensen op de knopen het overzicht hebben. In de hiërarchische structuur draagt steeds de hogere plaats in de vertakkingen verantwoordelijkheid voor het deel daaronder. Op die manier kan iedereen los van elkaar en efficiënt in losse studio’s optimaal functioneren. In dit geval heeft de regisseur op de knoop het overzicht en is de spin in het web. Voor ieder project wordt weer een andere boomstructuur opgezet. Als individu zijn er minder interessante projecten te realiseren. Bij bouwen gaat het om samenwerken en de politieke wil van een groep. De nieuwe manier van samenwerken is het individu dat georganiseerd opereert in studio’s. Het studio-principe is interessant op het moment dat het een meerwaarde oplevert voor iedereen persoonlijk. De studio is direct indicator voor nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn. Met de introductie van de studio komt er een cultuur van direct afrekenen. Ieder project wordt afzonderlijk van elkaar afgerekend tussen een wisselende los-vaste groep mensen. Wat iedereen bind is het gezamenlijk resultaat.

 

Samenwerken

Een filmproductie is een project dat wordt geïnitieerd door een belanghebbende, meestal de producent of de regisseur. Als er de financiële middelen zijn gevonden, gaat de uitvoerend producent aan de slag. Deze huurt een productieleider in, die op zijn beurt het productieteam opzet. Vervolgens wordt de filmcrew samengesteld door het productieteam op basis van de wensen van de regisseur. De regisseur geeft aan graag te werken met een bepaalde D.O.P. (Director Of Photography) en Art Director. Deze kiezen op hun beurt weer hun ondergeschikten met wie zij graag samenwerken, en die weer de lagere in ‘rang’. Er wordt gewerkt in een boomstructuur. Per functie wordt iemand ingehuurd op basis van eerdere ervaringen met die persoon. Om te klimmen op de ladder van de structuur dient men eenvoudigweg goed gepresteerd te hebben in vorige filmproducties. Het productieteam houdt deze lijst met mensen in de gaten. Het moet een homogeen team zijn dat goed, lees effectief, met elkaar kan samenwerken. De verantwoordelijkheden liggen op de filmset niet zo strikt als het schema doet vermoeden. Ook kan het zijn dat functies worden overgeslagen. Elke regel heeft duizenden uitzonderingen. Er is niet een bepaalde ‘wet’ die omschrijft hoe de structuur in elkaar ‘behoort’ te zitten.