voronezh_panorama_620

Het meer van Voronezh/ Voronezh/ 2014/ RU

 

Vervuiling en slib

Het meer van Voronezh is in 1974 ontstaan in het rivierbed van de rivier Voronezh. Het meer is 30 km. lang en 1 km breed en ontstaan door het afdammen van de rivier 10 km. ten zuiden van de stad. Het meer is noord/ zuid georiënteerd en dient als een reservoir voor water van de stad en is tegelijkertijd transportzone. Langs de oostkant van het meer is een nieuw deel van de stad Voronezh ontstaan. De rivier Voronezh is in het verleden regelmatig dichtgeslibd en kon niet meer voor transport worden gebruikt. Na 40 jaar is dit hetzelfde geval met het meer van Voronezh. De combinatie van de vervuiling van de rivier en de stad er omheen en lage waterdiepte leidt tot een slechte waterkwaliteit van het meer. Het belangrijkste doel voor het meer van Voronezh is de realisatie van schoon zwem en drink water voor de komende generaties. Het meer van Voronezh heeft water nodig met een hoge kwaliteit. Het water moet de kwaliteit van het zwemwater hebben, de hoogste kwaliteitsstandaard voor water. Het meer van Voronezh dient als waterreservoir en is belangrijk voor het lokale klimaat in de stad. Het meer is transportzone voor boten en heeft recreatieve kwaliteiten. Om deze doelstellingen in de komende decennia te halen hebben we twee soorten maatregelen nodig. Maatregelen die de vervuiling aan de ene kant tegengaan en maatregelen die het effect van de waterdiepte van het meer positief beïnvloeden. Voor een aantal problemen liggen de oorzaken buiten de omtrek van het meer. Deze problemen moeten worden aangepakt aan de basis. Deze problemen zijn vooral betrekking op de vervuiling van het meer. Met de sluiting van de dam blijft al het sediment in het meer en de vervuiling spoelt niet meer naar de Zwarte Zee. Het meer wordt te voedselrijk met algenbloei als gevolg naast de vervuiling van metaalzouten en olie. Het andere probleem is de verzanding van het meer, met ondiep water als gevolg en dus een slechte waterkwaliteit. Tegelijkertijd beperkt de verzanding van het meer het transportsysteem. Dit is de problematiek waar het nieuwe plan voor het meer van Voronezh een antwoord op moet geven.

Voronezh Sea/ Sail

Voronezh Sea/ Sail

Sail

Het meer van Voronezh werkt als een gootsteen voor vervuiling en sediment voor de komende generaties. Het meer zal steeds opnieuw vervuilen en dichtslibben. Op de eerste plaats moeten we verdere vervuiling in de toekomst voorkomen. Om dit te bereiken realiseren we een groot moerasgebied aan de noordkant van het meer. Het moerasgebied vangt het slib weg en zuivert het water tot op zekere hoogte. In de afgelopen 40 jaar creëerde het slib een vervuilde onderwaterbodem. Om dit te saneren moeten we de verontreinigde bodems afgraven. De meest ernstige vervuilde bodems krijgen een tijdelijk of permanent baggerdepot, gelegen aan de rand van het meer. Dit bassin is een permanente of tijdelijke opslag voor zeer vervuilde grond. Er is en zal in de toekomst een voortdurende behoefte zijn voor het opslaan van slib om het probleem van dichtslibben van het meer op te lossen. Er zijn twee mogelijkheden. We kunnen voorkomen dat het slib het meer bereikt en we kunnen het slib op land te bewaren. We voorkomen dat het slib het meer bereikt door het creëren van een groot moerasgebied aan de noordkant. Het water zal het moeras overspoelen. Door de filterende werking van het moeras komt schoner water met minder slib in het meer. We kunnen een dieper schoner meer creëren door het maken van land. Door het realiseren van een kleiner meer ontstaat de mogelijkheid om het te verdiepen. We realiseren een nieuwe rand rond het meer van ongeveer 150 meter breed. Met deze maatregel wordt het wateroppervlak van het meer wordt met ongeveer 15% verkleind. We gebruiken het land als nieuw meerbos met stranden en parken. Het meer van Voronezh Zee wordt een natuurlijker meer met een groene oevers en de stad erachter. Als we minder wateroppervlak creëren kunnen we een dieper meer maken. Daarom introduceren we eilandjes op twee locaties in het meer. De eilanden maken het waterlichaam kleiner op dit punt zodat het water sneller gaat stromen. Sneller water zorgt voor wervelingen in het meer en dus een betere waterkwaliteit. De eilanden worden bebost en breken de enorme lengte van het meer in een aantal segmenten. Hierdoor ontstaat een meer dat qua formaat aansluit bij de stad. De eilanden worden gebruikt voor recreatieve doeleinden en als rustplek voor fauna.

De stad Voronezh is gebouwd met haar rug naar het meer. Dit moet de komende decennia veranderen. Het meer wordt de voorzijde van de stad. Om deze reden hebben we een nieuwe waterkwaliteit nodig. Ter hoogte van het centrum van de stad maken we een nieuwe water-boulevard langs het meer met winkels, restaurants, café’s, nieuwe woningen, een jachthaven, een nieuw museum en kantoren. In de randzone van het meer introduceren we op twee plekken een stedelijk gebied voor woningen.

А144 - Google Maps

click on the image

Project informatie

Project

Naam project : Meer van Voronezh, Voronezh

Plaats : Voronezh

Land : Rusland

Opdrachtgever

Naam : Departement van natuurlijke grondstoffen en ecologie

Adres : 109004, Moskou, Grote Boslaan, 20, pp. 2 (Taganskaya)

Tel. : +7(495)698-03-18/ +7(495)915-10-90

Karakter en omvang van het gebied

Verbetering van de waterkwaliteit van het meer van Voronezh

Oppervlak          : 30 km2

Relevantie van de referentie

Strategie voor waterkwaliteit in een ondiep meer