15-006-PlanetaryUrbanismtotal_small

click on the image

Energetic City/ Planetary Urbanism/ Critique of the present/ 2015/ D

 

Energie efficiënte steden

Het verbruik van energie zal een belangrijk onderwerp zijn in de politiek in het volgende millennium. In 2050 zal ongeveer 70% procent van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving leven. Daarom zal energie-efficiënte in steden een belangrijke kwestie worden. Het creëren van een energie zuinige omgeving heeft grote invloed op de manier van bouwen, maar ook aanzienlijke gevolgen voor de openbare ruimte. Deze oefening is een reconstructie van een deel van een Noordwest-Europese stad in de richting van een energie-efficiënte stad. Europa kan het zich niet veroorloven om energie te verspillen. Energie-efficiëntie is een van de centrale doelstellingen voor 2020, alsmede een belangrijke factor in het bereiken van onze lange termijn energie- en klimaatdoelstellingen. Energie-efficiëntie is de meest kosteneffectieve manier om de uitstoot te verminderen, de veiligheid en het concurrentievermogen van energieafhankelijkheid te verbeteren, het maakt energieverbruik meer betaalbaar voor de consument en creëert ook werkgelegenheid zowel voor de in- als exportindustrie. Boven alles, het biedt tastbare voordelen voor de burger: de gemiddelde energiebesparing voor een huishouden kan oplopen tot € 1000 per jaar. In de komende tien jaar zijn energie-investeringen nodig in de orde van € 1000.000.000.000,- Euro, zowel om bestaande middelen te diversifiëren, apparatuur te vervangen en om tegemoet te komen aan de uitdagende en veranderende energiebehoeften.

 

Noord-West Europese steden

Om te veranderen van een energie-inefficiënte stad naar een energie-efficiënte stad moeten we een aantal stappen nemen. Om het stedelijk gebied energiezuiniger te maken kunnen we twee dingen doen. We kunnen energie produceren in het gebied of blokken maken die energie neutraal zijn. Om energie neutrale gebouwen te creëren moeten we de buitenhuid van gebouwen reduceren. Hierdoor wordt de dichtheid van het stedelijk gebied hoger en worden grotere blokken geïntroduceerd (rood). Om aantrekkelijke en energie-efficiënte blokken te creëren introduceren we interne openbare ruimten in de grote volumes. Dit zijn de wintertuinen en plazas (oranje). Om energie te produceren wordt een nieuw landschap geïntroduceerd. Dit is het daklandschap. Alle zuidelijk georiënteerde blokken worden gebruikt om zonnepanelen te installeren voor de productie van warm water en elektriciteit. De andere daken zijn vergroend met tuinen en daken van sedum (groen). De vergroening van de stad vermijdt dat het gebied een warmte-eiland wordt. Naast de tuinen en zonne-daken wordt een nieuw gebouw-typologie geïntroduceerd. Dit is het gebouw georiënteerd op het zuiden. Het is wat we ‘light architecture’ noemen en wat bovenop het dak wordt gepositioneerd. De extra laag wordt geplaatst op de oost-west georiënteerd blokken. We creëren een nieuw aantrekkelijk landschap op het dak van de stad als een extra laag (blauw). Mobiliteit in de stad zal ook veranderen. We gaan minder energie gebruiken voor mobiliteit. Met spieren aangedreven mobiliteit en elektrische mobiliteit zal de manier zijn waarop we ons door de stad verplaatsen. Mobiliteit zal transformeren van auto naar fiets. Deze manier van transport vereist veel ruimte voor dit soort mobiliteit. Er zal concurrentie zijn tussen ‘auto’-mobiliteit en’ fiets’-mobiliteit. Straten zullen er louter voor de auto of de fiets zijn. Een dubbel netwerk wordt geïntroduceerd. Een netwerk voor auto-mobiliteit en een netwerk voor e-bike mobiliteit.

Project informatie

Project

Naam project : Energetic City/ Planetary Urbanism/ Arch +

Plaats : Aachen

Land : Duitsland

Opdrachtgever

Naam : ARCH + Verlag GmbH

Karakter en omvang van het gebied

Strategie voor een nieuwe energie benadering in Noord-West Europese stedelijke gebieden.

Oppervlak : 50 ha.