click op het beeld

Twin Creeks Lineair Park Design Competition/ Stripes/ Kansas City/ 2016/ USA

 

Stripes

Twin Creeks is een prachtig ongerept agrarisch landschap in Kansas City en dat gaat veranderen. Het gebied veranderd in een zee van huizen met het Linear Park in het centrum. Het gebied is ongeveer 7 km. lang en 5 km. breed. Op dit moment kunt u het landschap zeer gemakkelijk interpreteren. De velden liggen op de hogere gronden. De bosjes en kleine meren liggen in de buurt van de kreken op de lagere gronden in de dalen. De structuur van ruimten in het landschap is erg duidelijk. De velden vormen het open landschap en de valleien de gesloten ruimten. In de toekomst gaat dit veranderen omdat alle ruimten worden volgebouwd. Als we niet ingrijpen zal de nieuwe ontwikkeling zich voordoen als een onaantrekkelijk sprawl. Om de organisatie van het landschap leesbaar te houden moeten we de structuur van het Linear Park in Twin Creeks versterken. Hiervoor introduceren we twee elementen. Het Linear Park wordt aantrekkelijker door de introductie van lange meertjes. De meren vormen de nieuwe open ruimten in het dicht bebouwde Twin Creeks. De door bosjes omzoomde meren maken integraal onderdeel uit van het Linear Park. De ruimten worden zichtbaar door de introductie van avenues en boulevards. De meeste meren bevinden zich op de kruispunten van een avenue of boulevard. Op deze plekken wordt de structuur van het landschap helder. Het tweede element is de nieuwe vorm van de wegen. Het landschap bestaat uit heuvels met een lichte helling. Om dit te benadrukken curven we de nieuwe wegen door het bestaande landschap. Drie park boulevards ontsluiten Twin Creeks. De verbindende buurtwegen zijn eveneens gecurfd. De gecurfde buurtwegen worden onderdeel van de ruimten in het bestaande landschap. Op sommige plekken kruisen de wegen het Linear Park en verbinden zo de buurten. Deze plekken worden beperkt, zodat er weinig bruggen nodig zijn.

Totaalconcept/ meren/ huizen/ bos/ watersysteem/ centra en industrie.

 

Klimaat verandering

Het klimaat verandert. De jaarlijkse neerslag neemt ieder jaar toe. Voor toekomstige ontwikkelingen moeten we anticiperen op deze toename vooral in de bebouwde stedelijke gebieden. Hoe moeten we anticiperen op overschot aan regenwater. De beste strategie is om het water in de bodem te infiltreren en het water in het gebied vast te houden. Infiltratie is niet zichtbaar, maar het gebied heeft een groot potentieel om het water in de kreekbedden vast te houden. Kleine lange meren worden geïntroduceerd in de natuurlijke dalen om het water in het gebied op te nemen. Het water is schoon en de meren zijn met elkaar verbonden door de kreken. Het overschot aan water kan gemakkelijk worden afgevoerd naar de grotere systemen buiten Twin Creeks.

Bron beelden Google Earth

 

Bestaande situatie

Project informatie

Project

Naam project : Twin Creeks Lineair Park Design Competition/ Stripes

Plaats : Kansas-City

Land : USA

Opdrachtgever

Naam : City of Kansas/ Mayors office

Karakter en omvang van het gebied

Strategie voor de ontwikkeling van 3500 ha suburbaan gebied in Kansas-City

Relevantie van de referentie

Verstedelijking en landschap