IMG_6265staand

Royal Docks Idea Competition/ Three Lake Docks/ London/ 2013/ UK

 

Three lake docks

Als je Londen vanuit de lucht nadert neem je aan de oostkant langs de Thames drie grote strepen water waar. Ze hebben ieder het formaat van een meer en liggen goed ontsloten en dichtbij Canary Warf en het centrum van de stad. Het is een ideale plek om te wonen en te werken aan drie parkmeren. Three lake docks wordt het centrum met uitstekende voorzieningen. Three lake docks wordt de unieke groene woonlokatie aan de Thames in London. De vastgoedprijzen worden gecompenseerd door de prachtige woon, werk en recreatieve omgeving. De locatie van het huidige vliegveld wordt het nieuwe centrum met mogelijkheden voor hoge dichtheid, hoogbouw en goed ontsloten door de DLR. Daaromheen lagere bebouwing afgewisseld door hoogbouw. Voor een belangrijk deel is Three lake docks al bestemd, maar de mogelijkheid om er drie parkmeren van de maken zit hem in het beplanten van de randen en het realiseren van een groot park in het centrum op de locatie van het huidige vliegveld. Achter de randen en langs de Thames wisselen bouwvelden en bosparken elkaar af.

 

IMG_6480

Albert+Docks

 

Kai Tak Airport Hongkong

London City Airport vertoont sterke overeenkomsten met de geschiedenis van Kai Tak Aiport Hong Kong. Het is een steeds drukker wordend vliegveld in een verstedelijkende omgeving. De belangen van het vliegveld worden steeds groter. De grondprijs stijgt en de belasting van het milieu inclusief protesten nemen gestaag toe. Het is een uitstekende strategie voor de toekomst om het oude vliegveld als park te bestemmen. Het vliegveld blijft nog lange tijd als vliegveld bestaan waardoor het park gewaarborgd is. Door de komst van het park zal het omliggende vastgoed op termijn alleen maar in waarde stijgen. Het vliegveld krijgt op termijn een nieuwe plek verder buiten London. Het park het wordt het nieuwe icoon van Three lake docks.

Bosbaan Amsterdam

 

Project informatie

Project

Naam project : Royal Docks Idea Competition

Plaats : London

Land : Groot-Brittannië

Opdrachtgever

Naam : The Landscape Institute/ Ecobuild/ The Mayor of London

Contactpersoon : Sabina Mohideen

Aard en omvang van plangebied

Visie voor 500 ha. oud havengebied wat aan het verstedelijken is.

Prijsvraag

Januari 2014