Pieter Calandlaan - Google Maps

Lege gebouwen

Er staat veel ruimte leeg in Nederland. Op dit moment staat ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leeg. Waarschijnlijk neemt deze leegstand de komende jaren toe. Leegstaande kantoren zijn slecht voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven. Deze problematiek is ook van toepassing op de winkelstrips. Leegstand en verval dreigt. Om de kernen uit de wederopbouw periode toch te behouden moeten we voor behoud van de plekken terug naar de kern van de kwaliteiten van de winkelstrips. Dit is goedkope ruimte voor winkels en bedrijvigheid in de nabijheid van veel woningen met ruime parkeergelegenheid. Het doel is de winkelstrips als centrale plek in de wijk met bedrijfsactiviteiten die gericht zijn op de wijk zelf te behouden. De vraag is hoe je dit soort kernen blijft behouden voor de toekomst.

icoon Pieter Calandlaan - Google Maps

 

Icoon

Het doel is dat van de aantrekkelijkheid van de vestigingslocatie verbeterd. Verschillende aspecten spelen hierin een rol. Parkeergelegenheid, winkelaanbod, inrichting van de openbare ruimte, bereikbaarheid en presentatie. Voor de landschapsarchitect is de openbare ruimte het domein. Qua presentatie en branding maken de locaties over het algemeen een povere indruk. De uitstraling is niet actueel, aantrekkelijk en uitnodigend. Het is vaak niet duidelijk dat er een winkelstrip zit. In de presentatie van de winkelstrips is er niet sprake van een soort van gemeenschappelijkheid en gezamenlijke uitstraling. Het zijn individuele uitingen van bedrijven maar ze missen het gemeenschappelijke. Er ontbreekt een gezamenlijk icoon of beeld dat de kracht van de strip onderstreept. Om de winkelstrips als vestigingslocatie te verbeteren voegen we een nieuwe laag toe die gericht is op presentatie. Dit is een goedkope, gemakkelijk te bereiken, snelle verbetering van de presentatie van de winkelstrips. Het zijn de iconen op de gebouwen die een grote impact hebben op de aantrekkelijkheid. In het ontwerp van de presentatie van de winkelstrip laten we ons leiden door de architectuur van de wederopbouw en de stijl van ‘signing’ uit die periode. Het zijn vaak heldere en iconische minimalistische toevoegingen aan de architectuur.

Project informatie

Project

Naam project     : Icoon/ Werk aan de winkel

Plaats               : Amsterdam

Land                 : Nederland

Klant

Naam                : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Karakter en omvang van het gebied

Ontwikkelingsstrategie voor de winkelstrip van een oude wederopbouwbuurt aan de Callandlaan in Amsterdam.