photo detail

Bargerveen (wikipedia)

 

Energietransitie en landschap/ Klimaatadaptatie en CO2-reductie/ Europese Green Deal/ Limburg/ NL/ Mei 2020

 

Landschap

Energie is een schaars goed en het landschap is een belangrijke bron van energie. We hebben er eeuwen gebruik van gemaakt om zowel hernieuwbare energie (zeilschepen en molens) als eindige fossiele energie (gas, olie, turf en steenkool) te winnen. Bij winning van fossiele energie zijn de consequenties voor het landschap groot. Bijvoorbeeld afgegraven veenkoloniën waar wij onze gouden eeuw aan te danken hebben. Met het grootste aaneengesloten Bourtangemoeras is men aan het begin van de middeleeuwen begonnen en aan het begin van 21e eeuw was er nauwelijks meer iets van over. Er werd strooisel en brandstof gedelfd. Turf als brandstof voor ovens, brouwerijen, distilleerderijen, kokerijen en dergelijke maakte de industrialisatie in de gouden eeuw mogelijk. Het hoogveen is afgegraven tot op de arme zandondergrond. Recentelijk heeft het decennialang winnen van gas in Groningen geleid tot gasbevingen. Gebouwen in grote delen van de provincie moeten verstevigd worden om leefbaarheid te borgen.

De samenleving is door haar consumptie in belangrijke mate afhankelijk van energie geworden. Als de fossiele bronnen uitgeput raken is er geen alternatief meer. De ‘Green Deal’ is er om de Europese footprint te reduceren. De deal is erop gericht dat we circulair worden. Europa is een netto importeur van veel energie. We zijn dus teveel afhankelijk van fossiel en van derden. Het Europese landschap kan maar een beperkte hoeveelheid circulaire energie produceren. Het landschap heeft maar een beperkt laadvermogen.

Er is een flinke inspanning nodig om duurzame energie op te wekken. De kosten hiervan liggen hoog. Opwekken gaat dus met flinke investeringen gepaard. Als Europees collectief kunnen we dus beter eerst energie besparen voordat we het opwekken. Met besparingen wordt er dubbel verdient. Je hoeft energie niet op te wekken en bespaard tegelijkertijd. De grootste uitdaging is dus om eerst energie te besparen. Grote energieverbruikers zijn de gebouwen. Het verwarmen van gebouwen in de winter is in Noord-Europa een grote energielast. Het zwaar isoleren van gebouwen reduceert de energieconsumptie drastisch.

Voor Europa ligt een belangrijke opgave in het verschiet. De politiek heeft een doel gesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Dit betekend dat het gebruik van eindige fossiele energie fors moet worden teruggedrongen. Fossiele energie moet worden vervangen door duurzaam opgewekte hernieuwbare energie. De belangrijkste energiebron in het Nederlands landschap is wind en zon, naar de stand van de huidige techniek. Op termijn zou daar bijvoorbeeld waterstof bij kunnen komen.

Het landschap krijgt er dus een belangrijke nieuwe functie bij namelijk het grootschalig opwekken van duurzame circulaire energie. Het nieuwe programma is, naast het produceren van voedsel, natuur en ruimte voor wonen, werken, transport, dus het produceren van energie. Voedsel wordt daar geproduceerd waar het economisch het meest efficiënt is. Voor energie in het landschap is dezelfde filosofie een interessante insteek. Productie van energie gaat concurreren met de andere functies en voor een deel gaan ze samen.

Alternatief voor fossiele energie is de elektrificatie van de samenleving. Dat levert nogal wat voordelen op. Door elektrificatie zijn er veel minder emissies en dus vervuiling van geluid, fijnstof en kwalijke gassen (waaronder N en CO2). Dit betekend minder hinder en vervuiling op allerlei plekken en dus meer mogelijkheden.

 

Biomeiler Voerendaal

Dat het landschap nog steeds een bron van energie is bewijst de biomeiler in Voerendaal. In Voerendaal (Limburg) is een pilot gestart met een biomeiler. Dit is een grote korf met een doorsnede van 6 meter gevuld met houtsnippers van heggensnoeisel uit het landschap. Na het besproeien van houtsnippers met water gaat de hoop broeien. Door de hoop lopen slangen waar water doorheen wordt gepompt. Het water wordt verwarmd om vervolgens een gebouw mee te verwarmen. De hoop geeft ongeveer 1,5 jaar lage temperatuur warmte af. De biomeiler in Voerendaal levert het equivalent van 7700 m3 gas en 125 m3 compost.

Dit in het kader van het project klimaatslim landschapsbeheer (Wageningen Universiteit) en biomassa uit het landschap anders verwerken (POP3, Provincie Limburg).

Voor meer informatie over het project ga naar Zilverberg advies.

 

Heggenlandschap Limburg

Biomeiler Voerendaal

 

RelatedPhotos

Colum/ Licht, lucht en ruimte en Hollandse zomers/ Hittestress en wateroverlast/ NL/ jul 2021
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Het landschap en bokashi/ Klimaatadaptatie en CO2-reductie/ Europese Green Deal/ Limburg/ NL/ Mrt 2020
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Colum/ De kleinste studio/ The new millennium/ NL/ Jan 2020
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Afrikaanderplein/ Manhattan aan de Maas/ Rotterdam/ NL/ Okt 2019
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Kolenkitbuurt Amsterdam/ De stoep/ Amsterdam/ NL/ Mrt 2019
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Binnenstad Mechelen/ De Gouden Baksteen/ Mechelen /Mrt 2019
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Pliniuspark Tongeren/ De mythe van de bron/ Tongeren/ B/ Feb 2019
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Masterplan Stadshaven Minerva/ Hotspot creatieve industrie/ Amsterdam/ NL/ Feb 2019
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Prijsvraag Platz der Luftbrücke/ Eerste ronde/ Hybride Park/ Berlijn/ D/ April 2018
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij
Prijsvraag Bedrijvig Groen/ Bird Hub/ Noord-Holland/ NL/ Jan 2017
Comments: 0
Added: Author: Christ-Jan Van Rooij